بودا بار.پارکتهای بکار رفته در این پروژه از برند "هی وود"  و توسط شرکت طرح ایوان تامین شده است.

 

Engineered Board, Bispoke Wooden Floor

Europian Oak  Elegance, Grade "Select"

20mm x 200mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما در تماس باشید

Designed & Developed by NOAD.DIGITALYour Digital Partner