آپارتمان شخصی.پارکتهای بکار رفته در این پروژه از برند "هی وود"  و توسط شرکت طرح ایوان تامین شده است.

 

Engineered Board, Bispoke Wooden Floor

Europian Oak Character, Grade A

15mm x 180mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما در تماس باشید

Designed & Developed by NOAD.DIGITALYour Digital Partner